Cło na towary z Chin

Potęga Chińskiego rynku - sprawdzone metody na import z Chin

Rozwój chińskiego przemysłu rozpoczął się w połowie ubiegłego stulecia, lecz jego momentem przyspieszenia były zapoczątkowane w 1978 roku reformy w państwie. Były one na tyle skuteczne, iż od tamtej pory Państwo Środka notuje każdego roku wzrost ekonomiczny. Chiny zajmują pierwsze miejsce w wydobyciu węgla kamiennego, oraz wolframu, znajdują się również w czołówce państw wydobywających ropę naftową ze złóż znajdujących się zarówno na terenie całego kraju jak i morza Żółtego, czy Południowochińskiego.

Obecnie gospodarka Chin opiera się głównie na produkcji różnego rodzaju wyrobów, które są znane w całej Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Gospodarka to jeden z wielu obszarów, w którym Chiny wyprzedzają resztę świata, decyduje o tym liczba wytwarzanych w tym kraju dóbr i mocno rozwinięta gałąź produkcyjna.

Produkty o wysokim poziomie jakości, które coraz częściej znajdują swoich fanów na całym świecie to głównie urządzenia elektroniczne, środki transportu, jak np. pociągi, a także wyroby chemiczne. Dane gospodarcze, odnoszące się do produktu krajowego brutto, plasują Chiny na drugim (tuż za USA) miejscu w globalnym PKB.

Przeszłością staje się myślenie o Państwie Środka, jak o miejscu taniej siły roboczej, a coraz częściej widzi się wielki potencjał ekonomiczny i inwestycyjny. Rozwijający się rynek, który determinuje duża bo ponad 1,4 mld ludność staje się czynnikiem zapalnym bogacącej się w szybkim tempie społeczeństwa. Tempo zmian uwarunkowuje atrakcyjność chińskiego rynku, jako miejsca inwestycji i dobrego zbytu towarów.

Specyfika odprawy celnej - warto znać procedury

Polska stając się członkiem Zjednoczonej Europy została objęta unią celną. Z dniem akcesji zostały zniesione wszelkie granice pomiędzy naszym państwem, a Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, co spowodowało duże uproszczenie, likwidując formalności związane z ruchem towarów. Jednocześnie wiąże się to z przyjęciem jednolitych zasada obrotu towarowego między państwami trzecimi, regulowanego za pomocą Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Jak traktowane są przesyłki z Chin?

Przesyłki do krajów Unii Europejskiej traktowane są tak samo jak przesyłki krajowe i nie podlegają żadnym formalnościom. Eksport towarów z terenu Unii Europejskiej, a więc i Polski podlega kontroli przez agencje celną, polegająca głównie na sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej towarów przewożonych przez granice.

W jej wyniku trzeba uiścić cło na towar z Chin oraz podatki. Kraje członkowskie Unii Europejskiej posiadają swobodę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, co w praktyce jest znaczącym ułatwieniem i zaletą, ponieważ przedsiębiorcy są zwolnieni z opłat celnych. Zgodnie z zasadami, wprowadzonymi przez Ustawę o Prawie Celnym możliwe jest ustanowienie dróg transportowych dla wybranych towarów, czy tworzenie wolnych obszarów celnych, których istnienie ma na celu ułatwienie międzynarodowego ruchu tranzytowego.

Ponadto ustawa daje uprawnienia organom celnym, do zajęcia towaru na rzecz Skarbu Państwa lub wycofaniu go poza granice Unii Europejskiej. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na wniosek organu celnego, sąd, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, nawet jeśli niemożliwe jest ustalenie osoby, na której ciąży obowiązek wynikający z przepisów.

Inaczej sprawa ma się w przypadku krajów niezrzeszonych, spoza unii, takich jak Stany Zjednoczone, czy właśnie Chiny. Do procedury celnej, w przypadku importu z Chin z takich krajów do Polski, powinny być zgłaszane wszelakie towary. Aby towar bez problemu przeszedł odprawę celną należy zadbać o szereg niezbędnych dokumentów takich jak konosament, faktura, lista załadowcza, deklaracja celna, polisa ubezpieczeniowa, oraz w odpowiednich przypadkach licencja importowa, czy też certyfikaty. W takim wypadku na towar z Chin cło należy zapłacić. Ważna tu jest wartość towaru.

Wsparcie w procedurze celnej - wiemy jak to zrobić

Obowiązek podatkowy ciąży na każdej osobie zarówno prywatnej jak i związanej z działalnością gospodarczą, w każdym z tych przypadków import z Chin jest czynnością podlegającą należnościom przewozowym. W sytuacjach określonych rozporządzeniem, dotyczących przedsiębiorców, istnienie możliwość odliczenia podatku VAT, co jest niemożliwe w przypadku osób fizycznych na przykład sprowadzających towary na własny użytek. Ważne są tu wartości towaru. Zwolnieniom takim podlegają towary o niskiej wartości, które wysyłane są bezpośrednio z państwa trzeciego, do odbiorcy w kraju znajdującym się w Unii Europejskiej.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą powstania długu celnego, jak również w przypadku objęcia towarów procedurą przetworzenia pod kontrolą celną, lub też w innych przypadkach regulowanych przepisami.

Rosnące zapotrzebowanie na import z Chin do Polski zapoczątkowało powstanie usług, w zakresie wsparcia przedsiębiorców w bezpiecznym i łatwym dotarciu towaru do miejsca przeznaczenia, w tym sprawdzenie wiarygodności dostawcy, uzgodnienie warunków technicznych i handlowych związanych z realizacją zamówienia, nadzór trybu realizacji zamówienia, oraz obsługi logistycznej importu wraz z odprawą celną, płatnością za towar i transport, jak również wsparcie w sprawach formalnoprawnych. Jak również  świadczenie usług magazynowania towarów, paczkowania, a nawet wysyłek kurierskich.

formalności cło z Chin

Stawki celne (stawki cła) - cło na towary z Chin - co muszę wiedzieć?

Obowiązek uiszczenia opłaty celnej, pozwala na swobodny obrót towarem na rodzimym rynku, lecz staje się kłopotliwe z perspektywy importera. Faktem jest, iż opłaty celne nie są wartością stałą i różnią się w zależności od ich rodzaju, sprawiają iż przedsiębiorcy często boją się importu towarów z państw trzecich. Trzeba bowiem wiedzieć, jak obliczyć cło.

Stawki te wahają się od 0% do nawet 50%, wiąże się to z trudnością dla przedsiębiorców w stwierdzeniu jaka stawka obwiązuje na towar jaki chcą importować i czy będzie to dla nich opłacalne. Wyróżniamy trzy rodzaje ceł, uzależnionych od kierunku ruchów towarów:

 • cło eksportowe - pobierane przy wywozie towarów z kraju, dotyczy wzrostu cen produktów krajowych za granicą, może jednak pogarszać bilans eksportu, a więc najczęściej takie cło stosuje się w przypadku krajów rozwijających się;
 • cło importowe - jego zadaniem jest ochrona produkcji krajowej, oraz zwiększenie dochodów państwa;
 • cło tranzytowe - nakładane na granicach państw, dla towarów przejeżdżających przez dane państwo, jest one stosowane bardzo rzadko gdyż tranzyt przez dane państwo przynosi spore wpływy do budżetu, poprzez udostępnianie sieci transportowej oraz środków transportu.

Efektem nałożenia cła na towary importowane jest wzrost ich ceny. Ze względu  na charakter ekonomiczny cła mają swoje konkretne zadania, są głównie sposobem na dostarczanie państwu, danego kraju, dochodów (cło fiskalne), jak również pełnią funkcję ochronną, dla przedsiębiorstw krajowych przed konkurencyjnymi podmiotami zagranicznymi (cło ochronne), jak róż służą do utrzymania wysokich cen na rynku wewnętrznym (cło ekspansywne). wpływ wprowadzenia ceł na gospodarkę jest niejednoznaczny gdyż w zależności od sytuacji przynosi zarówno korzyści jak i straty.

Taryfy celne w roku 2020

ISZTAR, czyli System Zintegrowanej Taryfy Celnej to specjalny system celnej klasyfikacji (opracowany przez pracowników celnych RP), zawierający taryfy celne, jakie obowiązują w Polsce. W przypadku importu towarów z Chin, w przypadku tych sprowadzanych najczęściej stawki celne przedstawiają się w sposób następujący:

 • odzież, firany i zasłony wykonane z bawełny lub dzianiny obowiązuje taryfa celna w wysokości 12%,
 • sos sojowy obowiązuje stawka celna w wysokości 7,7%,
 • zabawki importowane z Chin obowiązuje stawka celna w wysokości 7%,
 • firany lub zasłony wykonane z włókien syntetycznych obowiązuje stawka celna w wysokości 6,9%,
 • hulajnogi elektryczne oraz dekoracyjną porcelanę obowiązuje stawka celna w wysokości 6%,
 • zegarki (po warunkiem, że nie zawierają elementów metalowych) obowiązuje stawka celna w wysokości 4,5%,
 • różnego rodzaju lampki dekoracyjne obowiązuje stawka celna w wysokości 3,7%,
 • okulary przeciwsłoneczne obowiązuje stawka celna w wysokości 2,9%,
 • słuchawki obowiązuje stawka celna w wysokości 2%,
 • piły tarczowe obowiązuje stawka celna w wysokości 1,7%.

Czy możliwy jest import towarów z Chin bez cła?

Choć w zdecydowanej większości przypadków, zgodnie z przepisami importer towarów z Chin jest zobowiązany do opłacenia cła, to jednak istnieją dwa przypadki, w których całkowicie legalnie jest on zwolniony z konieczności ponoszenia tego typu kosztów. Pierwszy z nich, który zwalnia z konieczności uiszczania cła to niska wartość importowanego przedmiotu - na chwilę obecną jest to 150 euro (co w zależności od kursu waluty wykosi około 650 zł). Drugi przypadek to importowanie podróbek. Zgodnie z przepisami są one całkowicie zwolnione z opłaty celnej. Jednak należy także wiedzieć o tym, że ulga w tym przypadku nie odnosi się do wyrobów tytoniowych, alkoholu oraz perfum. Dodatkowo istnieje cały szereg pojedynczych przedmiotów, których import nie wiąże się z koniecznością opłacenia cła. W tym celu warto zapoznać się z aktualizowanym na bieżącą kalkulatorem ISZTAR. Zgodnie z nim z celnej opłaty zwolniona jest między innymi część elektroniki, mieszarki, betoniarki itd.

Czym zagrożony jest brak opłaty celnej?

Przepisy odnoszące się do unikania opłat celnych z roku na rok stają się coraz bardziej surowsze. Nic w tym dziwnego, bowiem w dalszym ciągu znaczna część importerów próbuje uniknąć uiszczenia tej opłaty, najczęściej poprzez zaniżenie wartości przesyłki, deklarowanie że stanowi ona prezent czy też przedstawianie fałszywych świadectw pochodzenia towarów. Unikanie uiszczania opłaty celnej zagrożone jest karą grzywny bądź też w niekrócących przypadkach wiązać się może także z karą pozbawienia wolności. Rażące i ciągle powtarzające się wykroczenia w postaci unikania płacenia cła mogą mieć niezwykle poważne konsekwencje. Chcąc działać uczciwie sprowadzając towary z Chin, bez specjalistycznej wiedzy z zakresu opodatkowania warto skonsultować się ze specjalistą (np. doradcą podatkowym), który dzięki wiedzy i doświadczeniu będzie dokładnie wiedział, czy w danym przypadku przepisy nakazują uiszczenie opłaty celnej, czy też przy zastosowaniu odpowiednich przepisów, zgodnie z prawem można tego uniknąć.

Masz inne pytania odnośnie usługi import z Chin? Zwłaszcza w zakresie takim jak podatek VAT, cło i vat w przypadku importu, należności celnych, produkty zwolnione z cła i vat. Nie wiesz jak obliczyć cło lub masz inne pytania na przykład o urząd celny? Nie chcesz odwiedzać poczty polskiej i urzędu celnego? Nie wiesz jak działa system zwolnień, nie znasz progów wartości towaru (towary o niewielkiej wartości, ich wartość nie przekracza 150 euro, 45 euro, 22 euro) a nie chcesz ponosić dodatkowych opłat? Napisz na nasz adres e-mail lub zadzwoń - chętnie pomożemy w organizacji całej procedury importowej i załatwimy za Ciebie formalności typu cło z Chin

.